Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. Biuro projektu będzie nieczynne.        

W związku z tym informujemy uczestników III naboru, iż termin składania dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie dotacji zostaje wydłużony do dnia 18 sierpnia 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

{Play}

Szanowni Państwo,

poniżej załączono Oświadczenie o braku podwójnego finansowania wydatków w projekcie pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” współfinansowanym ze środków EFS, które należy obligatoryjnie dołączyć do składanego rozliczenia przyznanego wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego). Osoby, które już złożyły ww. rozliczenie proszone są o uzupełnienie dokumentacji o powyższe oświadczenie i przesłanie na adres WUP w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 4 czerwca 2020  roku nastąpiły zmiany w poniższych dokumentach:

  • Regulamin rekrutacji uczestników,
  • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zmienione dokumenty wraz z załącznikami znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30.03.2020 r. podjął Uchwałę  w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.