Aktualności

Projekt "Pomysł na starcie kluczem do biznesu!" realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Jeżeli Jesteś mieszkańcem Opolszczyzny!

Nie prowadziłeś firmy przez ostatnie 12 miesięcy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą przyjdź i skorzystaj z bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.dotacje.wup.opole.pl oraz w biurze projektu 45 – 955 Opole, ul. Zielonogórska 3 IV piętro, pokój 423, budynek REMAK i pod nr telefonu 77 44 17 090.

Weź udział w projekcie "Pomysł na starcie kluczem do biznesu!" w ramach którego możesz otrzymać:

  1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 27 000 zł brutto.
  3. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2 100 zł brutto/1 miesiąc.
  4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 1 600 zł brutto/1 miesiąc.
  5. Doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Planowana liczba uczestników projektu w IV naborach:

300 osób (po 75 osób w każdym naborze)

Planowana liczba dotacji w IV naborach:

200 (po 50 osób w każdym naborze)

Formularze rekrutacyjne należy składać w biurze projektu

45 – 955 Opole, ul. Zielonogórska 3 IV piętro, pokój 423, budynek REMAK w godzinach od 8.00 do 15.00

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia Formularza rekrutacyjnego prosimy o kontakt przed naborem Formularzy. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu lub telefonicznie 77 44 17 090.