Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na godzinę 12:00 liczba złożonych Formularzy Rekrutacyjnych w ramach V naboru do Projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu wynosi 38, w związku z czym pozostały jeszcze 2 wolne miejsca. W przypadku nie zakwalifikowania się Kandydata na etapie oceny formalnej Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu niezwłocznie uzupełni rekrutację o brakującą liczbę osób.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na dzień 24.09.2021 (stan na godz. 8:00) ilość złożonych Formularzy Rekrutacyjnych w ramach V naboru do Projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu wynosi 29, w związku z czym pozostało jeszcze 11 wolnych miejsc. Przypominamy, że gdy liczba złożonych Formularzy Rekrutacyjnych osiągnie 40 nabór ulegnie zamknięciu.

Szanowni Państwo,

ogłaszamy nabór Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie

Pomysł na starcie kluczem do biznesu w terminie

od 20 września do 1 października 2021 roku.

Dokumenty można złożyć drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole lub złożyć w biurze projektu w godzinach od 8.00 do 14.00, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, do urny na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do biura (parter budynku).

Należy pamiętać, że w związku z obowiązującym limitem miejsc w projekcie o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do biura projektu. Ponadto przypominamy, że termin zakończenia naboru może ulec zmianie.

W projekcie priorytetowo traktowane są kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia, a także migranci powrotni i imigranci. Udział w projekcie osób spoza grupy priorytetowej jest ograniczony dodatkowym limitem miejsc.

Dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe będą udzielane w kwotach netto bez względu na status podatkowy Uczestnika.

Wzór Formularza rekrutacyjnego oraz wszelkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć w terminie naboru znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja (sobota) 2021 r. ustalono dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 4 maja (wtorek) 2021 r. W związku z powyższym
4 maja br. biuro projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!
Informujemy, iż z powodu szkolenia w dniach 29 - 30 kwietnia 2021 r. kontakt telefoniczny z Biurem Projektów w godzinach od 8.00 do 14.00 będzie niemożliwy.