Aktualności

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2021 r. biuro projektu pn. Pomysł na starcie kluczem do biznesu zmienia swoją siedzibę i będzie znajdowało się przy ul. Rejtana 5 w Opolu (obok Urzędu Skarbowego), parter budynku.

W związku z przeprowadzką w dniach 1-3 lutego 2021 r. biuro projektu będzie nieczynne. Czasowo niedostępne będą także telefony oraz poczta e-mail (do czasu podłączenia łącza internetowego).

Jednocześnie informujemy, że wszelką korespondencję od dnia 1 lutego 2021 r. należy kierować na nowy adres biura projektu (korespondencja papierowa - w tym Wnioski o przyznanie dotacji - wysłana przed dniem 1 lutego 20201 r. na poprzedni adres biura, tj. na ul. Zielonogórską 3, będzie przekazywana do nowej siedziby).

Ponadto wyjaśniamy, iż aktualne pozostaną dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail biura.

Do dnia 29 stycznia 2021 r. biuro projektu będzie funkcjonowało w dotychczasowych godzinach, tj. 8 – 14.

Od 1 lutego 2021 r. biuro projektu mieści się przy ul. Rejtana 5 w Opolu.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. Biuro projektu będzie przyjmować klientów do godziny 12:00.        

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemii na terenie całego kraju nie ma możliwości osobistego kontaktu z pracownikami biura projektu. Wizyta w Urzędzie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach na wezwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pocztową na adres biura projektu: ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole.

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju rozmowy doradców zawodowych z kandydatami zostaną przeprowadzone w sposób zdalny - poprzez rozmowę telefoniczną. W pierwszej kolejności pracownik WUP będzie kontaktował się z kandydatem telefonicznie w celu ustalenia terminu rozmowy (konkretny dzień oraz godzina), a następnie  każdej osobie drogą e-mailową zostaną przesłane  dokumenty, które należy wypełnić  i odesłać przed umówioną rozmową doradczą. Następnie doradca zawodowy po analizie przesłanych przez kandydata dokumentów, skontaktuje się z daną osobą telefonicznie w ustalonym wcześniej terminie.

{Play}

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemii i podjętymi obecnie na terenie całego kraju działaniami przeciwepidemicznymi i zapobiegawczymi dla zminimalizowania skutków epidemii Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, jako realizator projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu, prosi o przestrzeganie obowiązujących zasad.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami biura projektu.

Pozostałe sprawy prosimy w miarę możliwości załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pocztową na adres biura projektu: ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole.

{Play}