Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 października 2020 r. nastąpiły zmiany w poniższych dokumentach:

 • Regulamin rekrutacji uczestników,
 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zmiany w Regulaminie rekrutacji uczestników nastąpiły w następującym zakresie:

 • w § 1 pkt. 1 nastąpiło przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu;
 • w § 1 pkt. 3 zwiększono liczbę kandydatów do projektu, którym zostanie przyznane wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa, a także wsparcie w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe i przedłużone wsparcie pomostowe;
 • w § 1 pkt. 4 zwiększono liczbę kandydatów, którym zostanie przyznane wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe i przedłużone wsparcie pomostowe, a także indywidualne doradztwo biznesowe;
 • w § 3 pkt. 1 dodano informację o limicie udziału w projekcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, nie należących do kategorii osób podanych w ww. punkcie;
 • w § 5 pkt. 7 zwiększono liczbę złożonych Formularzy rekrutacyjnych, po osiągnięciu której Beneficjent zastrzega sobie możliwość zamknięcia IV naboru;
 • w § 6 pkt. 10 zwiększono liczbę kandydatów, którym przyznane zostanie wsparcie w postaci szkolenia.

Zmiany w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nastąpiły w następującym zakresie:

 • w § 1 pkt. 2 nastąpiło przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu;
 • w § 2 pkt. 1 nastąpiło przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu;
 • w § 4 pkt. 1 zwiększono liczbę uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości.

Zmienione dokumenty wraz z załącznikami znajdują się w zakładce:

{Play}

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. Biuro projektu będzie nieczynne.        

W związku z tym informujemy uczestników III naboru, iż termin składania dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie dotacji zostaje wydłużony do dnia 18 sierpnia 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

{Play}

Szanowni Państwo,

poniżej załączono Oświadczenie o braku podwójnego finansowania wydatków w projekcie pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” współfinansowanym ze środków EFS, które należy obligatoryjnie dołączyć do składanego rozliczenia przyznanego wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego). Osoby, które już złożyły ww. rozliczenie proszone są o uzupełnienie dokumentacji o powyższe oświadczenie i przesłanie na adres WUP w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 4 czerwca 2020  roku nastąpiły zmiany w poniższych dokumentach:

 • Regulamin rekrutacji uczestników,
 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zmienione dokumenty wraz z załącznikami znajdują się w zakładce DOKUMENTY.