Aktualności

  Informujemy, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 decyzją Dyrektora WUP w Opolu
Klienci urzędu NIE będą mogli wejść na teren urzędu.
W pierwszej kolejności sprawy należy załatwiać:

Jedynie sprawy bardzo pilne załatwiane mogą być osobiście, lecz wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z konkretnym pracownikiem WUP.

Adres do korespondencji:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45-315 Opole
ul. Głogowska 25c

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wprowadzeniem działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, zostaje wprowadzone ograniczenie dostępności budynków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dla klientów.

  Punkt podawczy funkcjonował będzie do odwołania wyłącznie przy ul. Głogowskiej 25c w pokoju nr 10.  


Prosimy o dostarczanie korespondencji do Urzędu drogą elektroniczną, faksem lub drogą pocztową (pod adres Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole). Szczegółowe informacje dla uczestników poszczególnych naborów znajdują się w zakładce INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dnia 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2180/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 5315/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania  7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2010, z pózn. zm.

Dokument obowiązuje od dnia jego przyjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego, tj. 10.02.2020 r.

Zmiany nastąpiły w następującym zakresie:

  • uelastycznienia zapisów dotyczących wsparcia szkoleniowo-doradczego;
  • doprecyzowania zapisów regulujących kwestie rozliczania wsparcia pomostowego (m.in. kwestia zwrotu niewykorzystanych środków i podejście do rozliczenia wsparcia pomostowego);
  • aktualizacji aktów prawnych.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2019 r. Biuro projektu będzie czynne do godz. 12.30. Jednocześnie informujemy, iż w związku z trwającym okresem świąteczno – noworocznym nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostaje wydłużony do 2 stycznia 2020 roku.  

Za utrudnienia przepraszamy.