Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przepisami wprowadzonego dnia 01.01.2022 r. planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 Polski Ład, a w szczególności ze zmianami dotyczącymi prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, zwłaszcza ze zmienionym limitem transakcji gotówkowych obowiązującym przedsiębiorców oraz rozliczenia podatkowego działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że o godzinie 13:50 nabór Formularzy Rekrutacyjnych w ramach V naboru do Projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu został zamknięty. Wszystkie Formularze które wpłyną do dnia 29.09.2021 zostaną umieszczone na liście rezerwowej, natomiast o kolejności przyjmowania z listy rezerwowej będzie decydować data oraz godzina wpływu do Biura Projektu.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na godzinę 12:00 liczba złożonych Formularzy Rekrutacyjnych w ramach V naboru do Projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu wynosi 38, w związku z czym pozostały jeszcze 2 wolne miejsca. W przypadku nie zakwalifikowania się Kandydata na etapie oceny formalnej Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu niezwłocznie uzupełni rekrutację o brakującą liczbę osób.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na dzień 24.09.2021 (stan na godz. 8:00) ilość złożonych Formularzy Rekrutacyjnych w ramach V naboru do Projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu wynosi 29, w związku z czym pozostało jeszcze 11 wolnych miejsc. Przypominamy, że gdy liczba złożonych Formularzy Rekrutacyjnych osiągnie 40 nabór ulegnie zamknięciu.

Szanowni Państwo,

ogłaszamy nabór Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie

Pomysł na starcie kluczem do biznesu w terminie

od 20 września do 1 października 2021 roku.

Dokumenty można złożyć drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole lub złożyć w biurze projektu w godzinach od 8.00 do 14.00, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, do urny na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do biura (parter budynku).

Należy pamiętać, że w związku z obowiązującym limitem miejsc w projekcie o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do biura projektu. Ponadto przypominamy, że termin zakończenia naboru może ulec zmianie.

W projekcie priorytetowo traktowane są kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia, a także migranci powrotni i imigranci. Udział w projekcie osób spoza grupy priorytetowej jest ograniczony dodatkowym limitem miejsc.

Dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe będą udzielane w kwotach netto bez względu na status podatkowy Uczestnika.

Wzór Formularza rekrutacyjnego oraz wszelkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć w terminie naboru znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.