Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemii na terenie całego kraju nie ma możliwości osobistego kontaktu z pracownikami biura projektu. Wizyta w Urzędzie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach na wezwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pocztową na adres biura projektu: ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole.

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju rozmowy doradców zawodowych z kandydatami zostaną przeprowadzone w sposób zdalny - poprzez rozmowę telefoniczną. W pierwszej kolejności pracownik WUP będzie kontaktował się z kandydatem telefonicznie w celu ustalenia terminu rozmowy (konkretny dzień oraz godzina), a następnie  każdej osobie drogą e-mailową zostaną przesłane  dokumenty, które należy wypełnić  i odesłać przed umówioną rozmową doradczą. Następnie doradca zawodowy po analizie przesłanych przez kandydata dokumentów, skontaktuje się z daną osobą telefonicznie w ustalonym wcześniej terminie.

{Play}

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemii i podjętymi obecnie na terenie całego kraju działaniami przeciwepidemicznymi i zapobiegawczymi dla zminimalizowania skutków epidemii Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, jako realizator projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu, prosi o przestrzeganie obowiązujących zasad.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami biura projektu.

Pozostałe sprawy prosimy w miarę możliwości załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pocztową na adres biura projektu: ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole.

{Play}

Szanowni Państwo,

ogłaszamy nabór Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie

Pomysł na starcie kluczem do biznesu w terminie

od 19 października do 30 października 2020 roku.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju prosimy o składanie dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Zielonogórska 3, 45-323 Opole. Dokumenty można także złożyć w biurze projektu w godzinach od 8.00 do 14.00, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, do urny na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do biura (IV piętro).

Należy pamiętać, że w związku z obowiązującym limitem miejsc w projekcie o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do biura projektu. Ponadto przypominamy, że termin zakończenia naboru może ulec zmianie.

W projekcie priorytetowo traktowane są kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia, a także migranci powrotni i imigranci. Udział w projekcie osób spoza grupy priorytetowej jest ograniczony dodatkowym limitem miejsc.

Wzór Formularza rekrutacyjnego oraz wszelkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć w terminie naboru znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nabór Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu planowany jest w terminie od 19 października do 30 października 2020 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu,  na ul. Zielonogórskiej 3, 45-323 Opole, IV piętro, w godzinach od 8.00 do 14.00 osobiście (przy wejściu  wystawiona jest urna na dokumenty) lub przesłać pocztą - w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Ponadto informujemy, że obowiązuje limit miejsc w projekcie, a termin zakończenia naboru może ulec zmianie.

W projekcie priorytetowo traktowane są: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia, a także migranci powrotni i imigranci. Udział w projekcie osób spoza grupy priorytetowej jest ograniczony dodatkowym limitem miejsc.

Dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe będą udzielane w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika.

{Play}