Informujemy, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 decyzją Dyrektora WUP w Opolu
Klienci urzędu NIE będą mogli wejść na teren urzędu.
W pierwszej kolejności sprawy należy załatwiać:

Jedynie sprawy bardzo pilne załatwiane mogą być osobiście, lecz wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z konkretnym pracownikiem WUP.

Adres do korespondencji:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45-315 Opole
ul. Głogowska 25c