Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 14.08.2019 r. nastąpiły zmiany w następujących dokumentach:

Regulamin rekrutacji uczestników:

  1. 1 Postanowienia ogólne, pkt 3 (str. 1) – zmienia się liczba uczestników w poszczególnych naborach - W ramach projektu przewiduje się cztery nabory: 77 osób w I naborze, po 75 osób w II i III naborze oraz 73 osoby w IV naborze tj. zakwalifikowanych zostanie łącznie 300 kandydatów do projektu, którym zostanie udzielone wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa, przygotowujące do rozpoczęcia  i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. 5 Proces rekrutacji, pkt. 7 (str. 10) – zmienia się liczba uczestników w poszczególnych naborach - Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych (Załącznik nr 1 do Regulaminu) przekroczy 300, tj. tj. 77 osób w I naborze, po 75 osób w II i III naborze oraz 73 osoby w IV naborze.
  3. 6 Procedura odwoławcza, pkt 10 (str. 15) – zmienia się liczba uczestników  w poszczególnych naborach - Wybór uczestników do projektu będzie dokonywany według malejącej liczby punktów w ramach liczby dostępnych miejsc w projekcie. Do etapu szkoleniowo - doradczego wybranych zostanie łącznie 300 osób, tj. 77 osób w I naborze, po 75 osób w II i III naborze oraz 73 osoby w IV naborze, zajmujących najwyższe miejsca na liście.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

  1. 4 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, pkt. 1 (str. 6) – zmienia się liczba przyznanych dotacji w poszczególnych naborach - W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 200 uczestników, którzy ukończyli szkolenie i uzyskali zaświadczenie (w podziale na cztery odrębne grupy, związane z uczestnictwem w czterech odrębnych procesach rekrutacyjnych: I grupa – przyznanie środków finansowych dla 51 uczestników projektu, II grupa – przyznanie środków finansowych dla 50 uczestników projektu, III grupa – przyznanie środków finansowych dla 50 uczestników projektu, IV grupa – przyznanie środków finansowych dla 49 uczestników projektu).

Zmienione dokumenty znajdują się w zakładce DOKUMENTY:

Regulamin rekrutacji – 14.08.2019

Regulamin rekrutacji – wersja czarno –biała - 14.08.2019

Regulamin dotacji – 14.08.2019

Regulamin dotacji – wersja czarno – biała - 14.08.2019