Informujemy, że termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w I naborze zostaje wydłużony do dnia 10 maja 2019 r. Termin zakończenia I naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania limitu miejsc.