Informacje dla III naboru

 Pobierz obrazki 
Rusza program reSTART
 
13 sierpnia 2021
 
 
 
Jesteś przedsiębiorczynią i w przeszłości zamknęłaś firmę? Znów wróciłaś do gry? To właśnie Ciebie szukamy!

Dla Ciebie i Twoich pracowników stworzyłyśmy program, w ramach którego otrzymasz kompendium nowoczesnej wiedzy niezbędnej do rozwoju przedsiębiorstwa.

Co da Ci program reSTART:

  • Zdobędziesz umiejętności pomocne w prowadzeniu zespołu, dzięki przeprowadzeniu przez nas analizy kompetencji Twoich i Twojej firmy.
  • Otrzymasz spersonalizowany plan działania i dedykowanych szkoleń.
  • Networking wśród przedsiębiorców pozwoli Ci pozyskać nowe kontakty oraz uzyskać wsparcie w biznesowym rozwoju.

Naszym celem jest wzrost dobrze zarządzanych i adaptujących się do rzeczywistości firm na terenie całej Polski! To dlatego Sieć Przedsiębiorczych Kobiet stworzyła program reSTART – chcemy pomagać zdolnym przedsiębiorczyniom takim jak Ty w ponownym starcie.
 
 
 
 
A jeśli masz wątpliwości, czy program jest dla Ciebie, lub po prostu chcesz z nami o programie porozmawiać, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką ds. rekrutacji Agnieszką Tomaszewską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 Pobierz obrazki 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Listy rankingowe zamieszczone zostały Lista rankingowa osób rekomendowanych do uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu dla III naboru oraz Lista Wniosków, których ocena merytoryczna została wstrzymana.

Informacja z wynikami oceny zostanie wysłana do Uczestników drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW III NABORU do projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu został przedłużony do 8 stycznia 2021 roku. Jest to ostateczny termin na złożenie Wniosków. Dokumenty należy składać osobiście w biurze projektu, tj. na ul. Zielonogórskiej 3, 45-323 Opole, w godzinach od 8.00 do 14.00 lub przesłać je pocztą – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczyna się nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW III NABORU do projektu Pomysł  na starcie kluczem do biznesu, który potrwa do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zachęcamy do przesyłania dokumentów pocztą na adres biura projektu tj. ul. Zielonogórska 3, 45-323 Opole bądź składanie ich osobiście w godzinach od 8.00 do 14.00 za pośrednictwem skrzynki podawczej – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu. Maksymalna kwota wsparcia, o którą mogą się Państwo ubiegać, wynosi 1 600 zł brutto miesięcznie (przez okres 6 miesięcy kwota ta wyniesie 9 600 zł brutto). Z uwagi na fakt, iż przedłużone wsparcie pomostowe zostanie przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wskutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej nowo założonej działalności gospodarczej będzie celowe udzielanie jej dalszej pomocy, prosimy o zawarcie we Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wyczerpujących uzasadnień kosztów wydatków, o których dofinansowanie będą się Państwo starać.

Ponadto informujemy, iż wraz z Wnioskiem - zał. nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć:

  1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
  2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 9 do Regulaminu (…) lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 10 do Regulaminu (…),
  4. Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (…) – załącznik nr 11 do Regulaminu (…),
  5. Oświadczenie o skorzystaniu/nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych (…) – załącznik nr 16 do Regulaminu (…).

Powyższe dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem uczestnika projektu. Dodatkowo każda strona obydwu egzemplarzy powinna być ponumerowana i zaparafowana. Dokumenty prosimy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej  w następujący sposób:

Imię i nazwisko, adres do korespondencji uczestnika projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Biuro projektu „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”

Zielonogórska 3, 45-323 Opole, IV piętro pokój 423

z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe projekt Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Listy rankingowe zamieszczona została Lista rankingowa osób rekomendowanych do uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu dla III naboru.

Informacja z wynikami oceny zostanie wysłana do uczestników drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila.