Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nabór Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu planowany jest w terminie od 19 października do 30 października 2020 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu,  na ul. Zielonogórskiej 3, 45-323 Opole, IV piętro, w godzinach od 8.00 do 14.00 osobiście (przy wejściu  wystawiona jest urna na dokumenty) lub przesłać pocztą - w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.

Ponadto informujemy, że obowiązuje limit miejsc w projekcie, a termin zakończenia naboru może ulec zmianie.

W projekcie priorytetowo traktowane są: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia, a także migranci powrotni i imigranci. Udział w projekcie osób spoza grupy priorytetowej jest ograniczony dodatkowym limitem miejsc.

Dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe będą udzielane w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika.

{Play}