Uprzejmie informujemy, iż nabór FORMULARZY REKRUTACYJNYCH KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” odbędzie się w terminie od poniedziałku 16 września  do piątku 27 września 2019 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu, tj. na ul. Zielonogórskiej 3, 45-323 Opole w godzinach od 8.00 do 15.00 osobiście lub przesłać pocztą – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.