Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem Państwa udziału w projekcie „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, przypominamy o konieczności rozliczenia przyznanego Państwu przedłużonego wsparcia pomostowego. Prosimy o terminowe składanie dokumentów z uwagi na konieczność rozliczenia całości projektu. Przypominamy także o obowiązku dołączenia potwierdzeń płatności w przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą.

Ponadto przypominam, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 Umowy na otrzymanie dotacji oraz § 4 ust. 4 Umowy  na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - zostanie Państwu zwrócony na Państwa pisemny wniosek złożony po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu przez Przedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.