Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu lub przesłać na adres 45-323 Opole, ul. Zielonogórska 3, IV piętro, pokój 423, budynek REMAK od 5 do 19 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

 W projekcie można otrzymać:

  1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 27 000 zł brutto.
  3. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2 100 zł brutto/1 miesiąc.
  4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 1 600 zł brutto/1 miesiąc.
  5. Doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.dotacje.wup.opole.pl oraz w biurze projektu: 45-323 Opole, ul. Zielonogórska 3, IV piętro, pokój 423, budynek REMAK.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu lub telefonicznie pod nr 77 44 17 090.