Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem odpowiedzi na Państwa zapytania zadawane w trakcie spotkania w dniu 10 grudnia 2019 r. informujemy, iż :

  1. opłaty członkowskie, ponoszone w związku z prowadzoną działalnością, nie są kwalifikowalne w ramach wsparcia pomostowego, kwalifikowalne jest jedynie ubezpieczenie OC będące składową tej opłaty (konieczne jest udokumentowanie kwoty ponoszonego wydatku w zakresie samego ubezpieczenia);
  2. ubezpieczenie OC bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (z wyłączeniem OC pojazdów) płatne jednorazowo za cały rok jest kwalifikowalne w ramach wsparcia pomostowego, pod warunkiem rozbicia tej kwoty na 12 równych miesięcznych rat oraz uwzględnienie pierwszej połowy tych rat w ramach podstawowego wsparcia pomostowego, a następnej połowy w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego;
 1. materiały biurowe i eksploatacyjne (papier do ksero, koperty, zakładki indeksujące, długopisy klipy, gumki recepturki, skoroszyty itp.) są kwalifikowalne w ramach wsparcia pomostowego, natomiast koszt kawy dla gości /klientów przedsiębiorstwa nie stanowi wydatku eksploatacyjnego i nie jest kwalifikowalny;

 2. koszty zakupu środków czystości i innych materiałów, takich jak ręczniki papierowe, worki na śmieci, ściereczki, płyn do podłóg są kwalifikowalne jedynie w sytuacji, gdy dotyczą one utrzymania czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością. W związku z powyższym proszek do prania ubrań roboczych, odświeżacze powietrza, mydło nie są kosztami kwalifikowalnymi w ramach wsparcia;
 3. usługi związane z dostarczaniem środków trwałych zakupionych z dotacji (w tym dostarczanie kurierem lub do paczkomatu) nie należą do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego;
 4. koszt zakupu telefonu stanowi wydatek kwalifikowalny w ramach dotacji, a nie w ramach wsparcia pomostowego. Tym samym, w ramach wsparcia pomostowego można pokryć jedynie koszt abonamentu telefonicznego, nie zaś koszt zakupu telefonu – nawet w sytuacji płatności w miesięcznych ratach;
 5. w przypadku rozliczania jednego rodzaju wydatku (np. kosztu abonamentu telefonicznego), wydatek będzie mógł zostać rozliczony w skali całych 6 miesięcy (niezależnie od jego miesięcznej wysokości określonej we Wniosku), łącznie do kwoty otrzymanej na dany wydatek;
 6. w uzasadnionych przypadkach, gdy uczestnik projektu nie poniesie wydatku w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności, lecz dopiero w drugim lub trzecim (np. koszt wynajmu z powodu przedłużającego się remontu pomieszczenia przez wynajmującego), wydatek taki może być uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, iż wynikać będzie z indywidualnych potrzeb uczestnika;
 7. w sytuacji, gdy koszty np. energii elektrycznej czy ogrzewania są wliczone w koszt najmu/ dzierżawy pomieszczenia pod prowadzoną działalność gospodarczą (na podstawie zapisów umowy najmu/dzierżawy), wydatek taki jest kwalifikowalny. Natomiast w sytuacji, gdy ww. koszty nie są ujęte w umowie najmu/dzierżawy, są one kwalifikowalne jedynie w przypadku posiadania umowy na firmę.