Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2019, w przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne jest złożenie przez te osoby dodatkowego oświadczenia, potwierdzającego osiągnięte przez nich dochody oraz poniesione koszty. Wzór tego oświadczenia zamieszczony został poniżej:

Oświadczenie o dochodach za rok 2019 dla poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą