Informujemy, że ostateczny termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w I naborze do projektu zostaje wydłużony do dnia 17 maja 2019 r. Termin zakończenia I naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania limitu miejsc