Informacje dla I naboru

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczone zostały zmienione Zasady rozliczania wsparcia pomostowego otrzymanego w ramach projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu. Zmianie ulega punkt III Zasad, dotyczący dokumentów niezbędnych do rozliczenia wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, poniżej zamieszczone zostały Zmiany do Zasad rozliczania wsparcia pomostowego otrzymanego w ramach projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu.

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym stanem epidemii i podjętymi na terenie całego kraju działaniami przeciwepidemicznymi i zapobiegawczymi dla zminimalizowania skutków epidemii Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, jako realizator projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu, prowadzi działania zmierzające do wprowadzenia zmian w projekcie, aby umożliwić przetrwanie nowo założonych firm w ramach projektu.

Do czasu uzyskania stosownych rozwiązań prosimy o śledzenie strony projektu, gdzie w momencie otrzymania właściwych dokumentów natychmiast poinformujemy Państwa o możliwych rozwiązaniach. Wtedy też będą Państwo mogli wnosić o indywidualne zmiany, dostosowane do Waszej obecnej sytuacji.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmienioną procedurą składania dokumentów oraz wydłużanym okresem pozyskiwania niektórych zaświadczeń uprzejmie informujemy, iż nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO  DLA UCZESTNIKÓW I NABORU do projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu został przedłużony do 03 kwietnia 2020 roku. Dokumenty należy wysyłać drogą pocztową na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.