Informacje dla I naboru

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Wstępna lista rankingowa Uczestników projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu sporządzona po zakończeniu oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych przez Komisję rekrutacyjną.

Informacja z wynikami oceny zostanie wysłana do Kandydatów drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem e-maila.


Informujemy, że ostateczny termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w I naborze do projektu zostaje wydłużony do dnia 17 maja 2019 r. Termin zakończenia I naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania limitu miejsc

Informujemy, że termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w I naborze zostaje wydłużony do dnia 10 maja 2019 r. Termin zakończenia I naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu lub przesłać na adres 45-323 Opole, ul. Zielonogórska 3, IV piętro, pokój 423, budynek REMAK od 5 do 19 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

 W projekcie można otrzymać:

  1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 27 000 zł brutto.
  3. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2 100 zł brutto/1 miesiąc.
  4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 1 600 zł brutto/1 miesiąc.
  5. Doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.dotacje.wup.opole.pl oraz w biurze projektu: 45-323 Opole, ul. Zielonogórska 3, IV piętro, pokój 423, budynek REMAK.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu lub telefonicznie pod nr 77 44 17 090.