Szanowni Państwo,

poniżej załączono Oświadczenie o braku podwójnego finansowania wydatków w projekcie pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” współfinansowanym ze środków EFS, które należy obligatoryjnie dołączyć do składanego rozliczenia przyznanego wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego). Osoby, które już złożyły ww. rozliczenie proszone są o uzupełnienie dokumentacji o powyższe oświadczenie i przesłanie na adres WUP w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.