Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dnia 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2180/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 5315/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania  7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2010, z pózn. zm.

Dokument obowiązuje od dnia jego przyjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego, tj. 10.02.2020 r.

Zmiany nastąpiły w następującym zakresie:

  • uelastycznienia zapisów dotyczących wsparcia szkoleniowo-doradczego;
  • doprecyzowania zapisów regulujących kwestie rozliczania wsparcia pomostowego (m.in. kwestia zwrotu niewykorzystanych środków i podejście do rozliczenia wsparcia pomostowego);
  • aktualizacji aktów prawnych.