Uprzejmie informujemy, iż nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI DLA UCZESTNIKÓW I NABORU do projektu „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” odbędzie się w terminie od poniedziałku 9 września do 13 września 2019 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu, tj. na ul. Zielonogórskiej 3, 45-323 Opole w godzinach od 8.00 do 15.00 osobiście lub przesłać pocztą – w obu przypadkach decyduje data wpływu do biura projektu.