Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 07.05.2019 r. nastąpiły zmiany w następujących dokumentach:

Regulamin rekrutacji:

  1. 3 Zasady uczestnictwa, pkt. 2, ppkt. 5 (str.9) – zmiana premii punktowej – osoby zamierzające założyć działalności gospodarcze generujące dodatkowe miejsca pracy – premia punktowa 1.
  2. 4 Dokumenty rekrutacyjne pkt.2, ppkt c) (str.9) – zmiana z Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha na Oświadczenie o posiadaniu  gospodarstwa rolnego.
  3. 5 Proces rekrutacji, pkt. 15 (str. 12) – zmiana premii punktowej – generowanie dodatkowych miejsc pracy 0 – 1 pkt.
  4. 5 Proces rekrutacji, pkt. 15 (str. 13) – zmiana w ilości punktów możliwych do zdobycia z 60 na 59 – Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia to 59 pkt. (część II Formularza rekrutacyjnego dodatkowe punkty premiowe).
  5. 8 Postanowienia końcowe, pkt 6, ppkt. 3 (str.16) – zmiana z Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha … na Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego …

Karta oceny merytorycznej:

  1. 2, pkt 7 – generowanie dodatkowych miejsc pracy – zmiana punktacji z 2 na 1 oraz zmiana ogólnej sumy punktów z 60 na 59.

Formularz rekrutacyjny:

  1. 5, rubryka Osoba zarejestrowana w KRUS – zmiana z (w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej obligatoryjnym załącznikiem do Formularza Rekrutacyjnego jest Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha – Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji) na (w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej obligatoryjnym załącznikiem do Formularza Rekrutacyjnego jest Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego – Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji).

Zmienione dokumenty znajdują się w zakładce DOKUMENTY, w folderach: