Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dnia 23 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 681/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 5315/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania  7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2010, z pózn. zm.

Dokument obowiązuje od dnia jego przyjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego, tj. 23.04.2019 r. (poprzednia wersja: http://rpo.wupopole.praca.gov.pl/-/6920519-zasady-udzielania-wsparcia-na-zalozenie-i-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-dzialania-7-3-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-rp).

Zmiany nastąpiły w następującym zakresie:

  • doprecyzowanie informacji  dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z  rekomendacjami MIiR;
  • poszerzenie katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego (o zakup kas fiskalnych);
  • rozliczenie środków wsparcia finansowego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych;
  • doprecyzowanie definicji osoby ubogiej pracującej.