Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że o godzinie 13:50 nabór Formularzy Rekrutacyjnych w ramach V naboru do Projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu został zamknięty. Wszystkie Formularze które wpłyną do dnia 29.09.2021 zostaną umieszczone na liście rezerwowej, natomiast o kolejności przyjmowania z listy rezerwowej będzie decydować data oraz godzina wpływu do Biura Projektu.