Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku ustaleń Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów (IA) dokonanych w trakcie audytów projektów zakładających udzielanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzono liczne przypadki nieprawidłowości polegających na podwójnym finansowaniu z tytułu zakupu kas fiskalnych, na które następnie została uczestnikowi projektu przyznana ulga/refundacja ze środków publicznych, zgodnie z Rozdziałem 3 art. 111 ust. 4 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego w celu wyeliminowania ryzyka zaistnienia tego typu nieprawidłowości w realizowanych projektach, IP RPO WO 2014-2020 tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż zakup kas fiskalnych w ramach przyznanej dotacji na założenie działalności gospodarczej nie jest możliwy do sfinansowania.