Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 kwietnia 2021 roku nastąpiły zmiany w poniższych dokumentach:

  • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – zmianie uległy zapisy §8 Regulaminu, dotyczące poręczenia Umowy na otrzymanie dotacji oraz Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (dotyczy poręczycieli – emerytów),
  • załączniki nr 11, 35 do ww. Regulaminu (…) – wprowadzono korekty techniczne w wymienionych dokumentach,
  • zamieszczono nowe Oświadczenie poręczyciela o udzieleniu poręczenia – dla poręczycieli, którzy udzielali już poręczenia uczestnikowi projektu i wyrażają chęć poręczenia kolejnemu uczestnikowi (dotyczy wyłącznie sytuacji, w której jeden z uczestników projektu zakończył już swój udział w projekcie i dokonał całkowitego rozliczenia przyznanego wsparcia).

Zmienione dokumenty wraz z załącznikami znajdują się w zakładce DOKUMENTY: