Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju rozmowy doradców zawodowych z kandydatami zostaną przeprowadzone w sposób zdalny - poprzez rozmowę telefoniczną. W pierwszej kolejności pracownik WUP będzie kontaktował się z kandydatem telefonicznie w celu ustalenia terminu rozmowy (konkretny dzień oraz godzina), a następnie  każdej osobie drogą e-mailową zostaną przesłane  dokumenty, które należy wypełnić  i odesłać przed umówioną rozmową doradczą. Następnie doradca zawodowy po analizie przesłanych przez kandydata dokumentów, skontaktuje się z daną osobą telefonicznie w ustalonym wcześniej terminie.

{Play}